Hamvazószerda

Hamvazószerda

Nagyböjt kezdete, hamvazószerda. Óvodánkban már nincs vigaszság, lezártuk a farsangi ünnepet, elraktuk a díszeket, felkerültek a lila terítők, egy kicsit elcsendesedünk. Hamvazkodunk. A hamu, a mulandóság jelképe. A hamvazkodás szentelmény, mely az imádság által az őszinte bánat felébresztésére szolgál, mely a lelkünket gyógyítja. Az ehhez szükséges hamu a tavalyi virágvasárnapi barka elégetéséből származik.
Farsang

Farsang

A farsang a tél és a tavasz , a sötét és a világosság, a jó és a rossz szimbolikus küzdelmének megjelenítése, többnyire jelmezes alakoskodással. Időszaka vízkereszttől, hamvazószerdáig tart.
Óvodánkban idén Farsangi projekthetet tartottunk. A hét mindennapján tevékenységekbe ágyazva ismerhették meg a gyermekek a Farsangi népszokásokat.
Szent Balázs ünnepe

Szent Balázs ünnepe

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük föl február 3-án. Közbenjárását kérjük a torokbaj és minden más bajból való szabadulásért. Számos csodai közül: Egy nap, egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálka miatt fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a torkából.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe - Urunk bemutatása

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe - Urunk bemutatása

Arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust.
Vízkereszt- Január 6.

Vízkereszt- Január 6.

A vízkereszt a katolikus egyház január 6-án megtartott, úgynevezett parancsolt ünnepe, a háromkirályok érkezésének ünnepe. Ez a nap az úgynevezett „karácsonyi tizenketted", a 12 napos karácsonyi ünnep zárónapja, a régi hagyomány szerint ekkor bontjuk le a karácsonyfát. Házszenteléssel, szentmisével ünnepeltünk.
Máté evangéliuma szerint a háromkirályok a betlehemi csillag által vezérelve jöttek, hogy a zsidók újszülött királyának kifejezzék hódolatukat. Aranyat, tömjént, mirhát ajándékoztak neki. A mai napon Károly atya megszentelte óvodánkat. Vighné Perge Anita tanító néni osztálya saját készítésű ajándékokkal leptek meg bennünket. Köszönjük, hogy ránk gondoltak!
Karácsony

Karácsony

A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tart. Jézus születését a keresztény világ december 25-én ünnepli, erre készülünk. Ismerkedünk Máriával, Józseffel, a judeai Betlehemmel, a születés történetével. Gyertyagyújtások, közös éneklések, ajándékozások, dekorálások mind-mind jelzik, az ünnep közelségét.
Áldott, békés, boldog Karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Szent Miklós- December 6.

Szent Miklós- December 6.

A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke. Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is. Miklós püspök legendájával a lelki percek keretein belül megismerkedtünk. Minden csoport sok-sok dallal, verssel készült erre a napra.
Mézes reggeli

Mézes reggeli

November 20-án mézes napot tartottunk. Honnan van a méz? Beszélgettünk a virágokról, a méhek munkájáról, méz jótékony hatásairól. Rajzoltunk, színeztünk, filmet néztünk, kóstolgattunk. A Méhész Egyesület titkárának köszönjük a méz felajánlását, melyet a gyermekek szívesen fogyasztottak.
Erzsébet nap - November 19.

Erzsébet nap - November 19.

Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékezünk e napon, melyet megelőz egy adománygyűjtéssel teli időszak. Szent Erzsébet szíve tele volt jó indulattal, elfogadással és szeretettel szeretnénk hozzá hasonlítani. Kivételes tehetség volt, aki gondoskodott a szegényekről. Gyűjtünk tartós élelmiszereket, jó állapotú ruhaneműket, játékokat, melyeket a rászoruló családoknak szétosztunk ezen a délutánon.
Márton nap 2020

Márton nap 2020

A vírus helyzet miatt a hagyományoktól eltérő módon tudtuk csak megtartani a Márton napot. Délelőtt a friss levegőn diót törtünk, kukoricát morzsoltunk, mozgás tevékenységeket folytattunk, óvodánk libás daloktól, mondókáktól zengett. Vígh és társa Kft felajánlásának köszönhetően libazsíros kenyeret, tepertőt, libamájat ehettünk. Délután a családok külön-külön elhozták gyermekeiket a templomba, Szent Mártonra emlékeztünk, majd választhattak egy-egy libabábot.
Szüret

Szüret

Szeptember 24-én a megrendeztük a 2020-2021-es nevelési év első néphagyományőrző programját, a szüretet. A járványügyi helyzet miatt nagyon ügyeltünk az egészségügyi szabályok betartására ezért, eltértünk a hagyományos módon való ünnepléstől. Nagycsoportosaink az ünnepet megelőző nap leszüretelték a mustnak szánt szőlőt. Szüret napján zeneszóval vártuk az érkező gyermekeket, egész délelőtt önfeledt táncolás mellett az óvoda dolgozóinak népdalcsokra és mustkóstolás folyt. A gyermekek most nem szemeltek, csupán az udvaros bácsink darált és préselt, mi vártuk a csordogáló mustot. Most nem hívhattunk vendégeket sem, hisz féltjük az idősebbeket, akik évekig megörvendeztettek bennünket jelenlétükkel, énekükkel.
Szentírás Vasárnapja

Szentírás Vasárnapja

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján Szentírás vasárnapja van. Óvodánkban kiállítást szervezünk erre az alkalomra, kérjük a szülőket, nagyszülőket hozzák el nekünk bibliájukat, imakönyvüket. Különös tisztelettel vesszük kezünkbe a Szentírást és minden csoportban felolvasunk egy-egy bibliai történetet.
Állatok világnapja

Állatok világnapja

Október 4. Szent Ferenc ünnepe- Állatok világnapja
A rendalapító Szent Ferenc az állatok védőszentje, aki a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. Az állatok világnapját, a természetszeretetéről ismert Assissi Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünnepeljük. majd egy teljes hetet szentelünk arra, hogy mindenki megmutathassa házi kedvencét. Volt az óvodánkban teknős, papagáj, madárpók, udvarunkon nyúl, kakas, tyúk, kutyabemutató, galambröptetés. Sétát szerveztünk egy baromfiudvarhoz, elsétáltunk a nagycsoportosokkal egy családhoz, ahol birkákat simogattunk, majd egy szép héjával ismerkedhettünk meg.
Magyarok Nagyasszonya ünnepe

Magyarok Nagyasszonya ünnepe

Október 8. Magyarok Nagyasszonya ünnepe
Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. Óvodásaink ajándékot készítenek a Szűz anyának és közösen imádkoznak a templomban.
Virágültetés, teraszdekorálás

Virágültetés, teraszdekorálás

Virágültetés- Teraszdekorálás
Teremtett világunk szépségét megőrizve, a templomunk kertjébe árvácskákat ültettünk óvodánk nagycsoportosaival. Az óvodapedagógusok őszi hangulatot teremtettek a teraszra, mindenki örömére. „A valóság felfedezése során a gyermeknek pozitív érzelmi viszonya alakul ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. Miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.” KAPI 2018.
"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért"

"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért"

2020. október 19-én helyi idő szerint 9 órakor mi is csatlakoztunk ehhez az eseményhez és imádkoztunk a békért és az egységért.


Hírek, események

Személyes adataink védelme az online térben

Személyes adataink védelme az online térben

2020.11.10.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája a szülőknek, családoknak szóló tájékoztató anyaga a személyes adatok védelmével kapcsolatos alapvető információkkal és tanácsokkal szolgál. További öt témakörben érhető el tájékoztató.

Digitális médiaműveltség Szülőknek Program

Digitális médiaműveltség Szülőknek Program

2020.07.20.

A Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája keretében működő programban az ország számos Digitális Jólét Pontján elérhetőek azok a mentorok, akik tizenegy különböző témakörben tartanak szülőknek szóló médiaműveltség-tanfolyamokat.A linken elérhető a program leírása, egy térképes kereső, és a mentorok kézikönyvéből a digitális generációkról, médianevelésről szóló fejezet.

Biztonságban online

Biztonságban online

2020.05.21.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája hat témakörben kínál a digitális gyermeknevelés a koronavírus okozta veszélyhelyzetben különösen aktuális kérdéseiben válaszokat a leggyakoribb kérdésekre. Témák: adatvédelem, online zaklatás, gyermekvédelem az online térben, dezinformáció, túlhasználat.

Étkezési térítési díj kedvezmények

Étkezési térítési díj kedvezmények

2018.09.10.

2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek: