Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A szülőnek és a pedagógusnak a Mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni. A helyes magyar beszéd, a gyermekek kifejezőkészsége, szókincsük bővítése, megőrzése, ezáltal magyarság tudatuk alakítása nagy jelentőséggel bír munkánk során.
Háromkirályok Óvoda
Tiszafüred város a Tisza-tó mellett, az Észak-alföldi régió szívében, Szolnoktól északkeletre található, három megye (Heves, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén) határán. Városunk központjában áll óvodánk épülete, mely 1954-ben nyitotta meg kapuit, mint 1. sz. Napközi otthonos óvoda.
Jelenleg 5 részben osztott és osztatlan csoportban dolgozunk, 100-125 fős létszámmal. A hozzánk járó gyermekek főképpen Tiszafürediek, de minden csoportban található már a környék településeiről érkező gyermek is.
Az intézményünk a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda tagintézménye.

Az óvodánk szolgáltatásai:
Angol nyelv, német nyelv, báb szakkör, néptánc oktatás, zeneóvoda, katolikus hittan, logopédia, gyógypedagógiai fejlesztés, tehetséggondozás, TSMT torna, mazsorett, Dalma dance - igyekszünk a felénk megfogalmazott elvárásokat teljesíteni.

Óvoda és a család kapcsolata:
Hiszünk abban, hogy gyermek, szülő és pedagógus hármas egysége nélkülözhetetlen az eredményes munkavégzéshez.
Célunk a tartalmas, hitre épülő együttműködés. Tiszteletben tartjuk a szülők meggyőződését. Segítjük őket a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és családi nevelés egymást kiegészítve töltse be szerepét.

Az óvodánk személyi feltételei:
Humánerőforrás tekintetében az intézményben jelenleg 21-en dolgozunk: 1 fő tagintézmény igazgató, 10 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka, 1 fő karbantartó, 1 fő konyhai dolgozó és 3 fő közfoglalkoztatott, akik dajka munkakört látnak el. Nevelőmunkánkat szakképzett dajka nénik segítik, akik a gondozási feladatokat ellátva, a szokások rögzítésénél hatékonyan végzik feladatukat.

Intézményünk lehetőséget biztosít az innovációra és kreatív gondolkodásra, szívesen bekapcsolódunk tréningekbe, tanfolyamokba, nyitottak vagyunk az újra, segítjük egymás munkáját, megosztjuk tapasztalatainkat.
Jó kapcsolatot ápolunk más társ intézményekkel, mint védőnői szolgálat, családsegítő központ, művelődési ház, könyvtár, nyugdíjas otthon, városunk iskolái. Jeles eseményeinkre mindig meghívjuk a helyi sajtót, a honlapunkat, Facebook-os oldalunkat (Háromkirályok Óvoda) friss információval töltjük fel, nyitottak vagyunk a környezetünk véleményére.
Óvodánkban egy munkaközösség működik, a Katolikus néphagyományőrző munkaközösség, melynek célja az óvodánkban folyó szakmai munka segítése, ellenőrzése.
Feladata, hogy gondoskodjon a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről.

Alapítványunk a Tiszafüredi Szőlősi úti Óvodásokért
A bevételeinkből igyekszünk óvodánkat szépíteni, fejleszteni.

Óvodánk és az Egyház:
2011 óta vagyunk az Egri Főegyházmegye intézménye, részt veszünk a katolikus egyház életében, szoros kapcsolatot tartunk a fenntartóval, valamint az egyház helyi képviselőjével.

Óvodánk arculata, specialitása:
Nagyon fontos szerepet kap intézményünkben a gyermekek lelki és néphagyományőrző nevelése, a test és a szellem sokoldalú fejlesztése, a felzárkóztatás, a gyermekvédelmi munka és a családdal való sokrétű kapcsolat.

Katolikus óvodaképünkben is megfogalmaztuk: óvodánkban a gyermekeket tisztelet, szeretet és elfogadás veszi körül.

Katolikus gyermekképünk: „Boldog, kiegyensúlyozott, önállóan is alkotni képes keresztény gyermekeket nevelünk, akik harmóniában élnek Istennel, önmagukkal, környezetükkel és életük részévé válik a magyar néphagyomány.”
Tamásné Papp Mária
tagintézmény-igazgató