Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Alapítványunk

Alapítvány a tiszafüredi szőlősi úti óvodásokért

Bankszámlaszám: 70100011-80000390
Adószám: 18831133-1-16

Célkitűzésünk:
Az alapítvány közhasznú tevékenysége keretében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26§ c/ pontjában felsoroltak közül az alábbi célok szerinti tevékenységet folytatja:
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés
• Kulturális tevékenység
• Gyermek és ifjúságvédelem
• Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység.

Az Alapítvány a kitűzött célok és feladatok végrehajtása érdekében az alábbi tevékenységekkel éri el célját:
Az óvoda közérdekű
• Programjainak költségeihez,
• Játék és sporteszközeinek bővítéséhez,
• Kiemelkedő képességű gyermekek támogatásához,
• Nevelő és oktatóeszközök valamint technikai eszközök beszerzéséhez, bővítéséhez történő hozzájárulás.
• Gyermek szabadidő szervezés.