Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Alapítványunk

Alapítvány a tiszafüredi szőlősi úti óvodásokért

Bankszámlaszám: 70100011-80000390
Adószám: 18831133-1-16

Célkitűzésünk:
Az alapítvány közhasznú tevékenysége keretében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26§ c/ pontjában felsoroltak közül az alábbi célok szerinti tevékenységet folytatja: • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés • Kulturális tevékenység • Gyermek és ifjúságvédelem • Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység. Az Alapítvány a kitűzött célok és feladatok végrehajtása érdekében az alábbi tevékenységekkel éri el célját: Az óvoda közérdekű • Programjainak költségeihez, • Játék és sporteszközeinek bővítéséhez, • Kiemelkedő képességű gyermekek támogatásához, • Nevelő és oktatóeszközök valamint technikai eszközök beszerzéséhez, bővítéséhez történő hozzájárulás. • Gyermek szabadidő szervezés.