Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Események

438102319_3589147891335031_1289069486446681411_n

Anyák napja

Anyák napja alkalmából dalokkal, versekkel és ajándékkal köszöntjük az édesanyákat óvodánk minden csoportjában. A köszöntést követően mindenki megmutathatja kedvenc játékát az édesanyjának a csoportban.
Ezután a templomban az atya megáldja az édesanyákat, nagymamákat gyermekeikkel.
417553064_3559744817608672_8124231756944237386_n

Apák napja

Szent József óvodánk védőszentje.
Szent József ünnepén, apák napján versekkel és dalokkal köszöntjük az édesapákat óvodánkban. A gyermekek köszöntése és ajándéka után a templomban Károly atya megáldja az édesapákat gyermekeikkel. A hamu, mely az előző évi virágvasárnapi barka elégetéséből származik, egyszerre jelképezi az elmúlást és megtisztulást.
20210217_131859

Hamvazószerda

Hamvazószerda szigorú böjti nap. A XII. századtól az egyházi szertartás része lett a hamvazkodás. Ekkor a szertartást végző pap szentelt hamuból keresztet rajzol a hívek homlokára a következő idézetet mondva: "Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel".
A hamu, mely az előző évi virágvasárnapi barka elégetéséből származik, egyszerre jelképezi az elmúlást és megtisztulást.
427147639_767480658102614_7687413444759648501_n-crop

Farsang

A farsang a tél és a tavasz, a sötét és a világossság, a jó és a rossz szimbolikus küzdelmének megjeelnítése többnyire jelmezes alakoskodással. Időszaka Vízkereszttől Hamvazórszerdáig tart.
Óvodánkban a gyermekek farsangi projekthét formájában a hét minden napján megismerkedhetnek a farsangi népszokásokkal.
425744416_3532119963704491_4462855079779600819_n-crop

Szent Balázs Ünnepe

Február 3-án Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel. Közbenjárását kérjük a torokbaj és minden más bajból való szabadulásért. Számos csodái közül egy: egy nap egy rémült édesanya kereste fel, mert a fia egy a torkán akadt halszálka miatt fuldokolt. Szent Balázs püspök a legenda szerint imájával mentette meg a fulladástól a fiút.
422413420_1564871304334787_8823942026910552854_n-crop

Gyertyaszenelő Boldogasszony ünnepe

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy negyven nappal Jézus születése után Szűz Mária bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
409412290_1062802494770810_5949503834189195069_n-crop

Vízkereszt - Január 6.

Vízkereszt ünnepe Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Óvodánkban a házszentelés után Károly atya szokás szerint az ajtókra fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit.
Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat: „Krisztus áldja meg e házat”.
407228733_1330626077646748_4585380090615437051_n

Karácsony

A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tart. Jézus születését a keresztény világ december 25-én ünnepli, erre készülünk. Ismerkedünk Máriával, Józseffel, a judeai Betlehemmel, a születés történetével. Gyertyagyújtások, közös éneklések, ajándékozások, dekorálások mind-mind jelzik, az ünnep közelségét.
Áldott, békés, boldog Karácsonyt kívánunk mindenkinek!
411473461_3500252850224536_1339178713326764322_n-crop

Mézeskalács sütés

Az adventi készülődésünk részeként karácsony előtt minden csoportban mézeskalács sütéssel készülünk, hangolódunk a közelgő karácsonyra. Ilyenkor szeretettel várjuk az édesanyákat, nagymamákat a csoportokba. Az adventi várakozást izgalmassá és meghitté teszi a családok közös, szorgos munkája.
408204956_3496928863890268_919153396410231300_n

Luca nap - December 13.

Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi hiedelem és szokás kapcsolódna, mint Luca napjához. Ezen a napon búzát ültetünk, melyek ha karácsonyig kikelnek, akkor jó termés várható a földeken. Ezután a néptáncosaink hangos jókívánságokkal csoportról-csoporta járnak Árvai Zsigmonddal.
386870995_846408580597910_8215020410363766741_n-crop

Szent Miklós - December 6.

A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke. Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is. Miklós püspök legendájával a lelki percek keretein belül ismerkedünk meg.
Minden csoport sok-sok dallal, verssel készül erre a napra.
370316678_1038438380609349_2174482020001101330_n

Adventi koszorú készítés

Az utóbbi években szokássá vált óvodánkban, hogy a családokkal és ovis gyermekekkel közösen adventi koszorút készítünk.
Ekkor adventi készülődésünk részeként egy családi délutánt töltünk együtt az óvodában. Koszorúk készítésével és díszítésével hangolódunk a közelgő ünnepi időszakra, melyet már mind lelkesen várunk. A délután végén Károly atya megáldja az elkészült koszorúkat.
386892247_374095948386629_9068005095624138184_n-crop

Mézes reggeli

Minden év novemberében mézes napot tartunk, ennek
szerves része a mézes reggeli.
Honnan van a méz? Beszélgetünk a virágokról, a méhek munkájáról, méz jótékony hatásairól. Rajzolunk, színezünk, kóstolgatunk.
400141239_1350558535570721_327012611034443844_n

Erzsébet nap - November 19.

Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékezünk e napon, melyet megelőz egy adománygyűjtéssel teli időszak. Szent Erzsébet szíve tele volt jó indulattal, elfogadással és szeretettel szeretnénk hozzá hasonlítani. Kivételes tehetség volt, aki gondoskodott a szegényekről. Gyűjtünk tartós élelmiszereket, jó állapotú ruhaneműket, játékokat, melyeket a rászoruló családoknak szétosztunk ezen a délutánon.
124790762_655442198472144_7612399358245721267_n

Márton nap - November 11.

Márton nap alkalmából az óvodások és családjaik énekelve és mondókázva, lámpásokkal vonulnak fel a városban. Ezt követően az óvoda udvarán vendégség várja a szülőket és gyermekeiket. Libazsíros kenyér, zöldségek, tepertő, sütőtök és meleg tea fogad mindenkit.
384468050_324719223578297_2586085647697025392_n

Szüret

A néphagyományokat őrizve minden évben megtartjuk szüreti ünnepségünket. Szüret napján zeneszóval várjuk az érkező gyermekeket, egész délelőtt önfeledt táncolás mellett szőlő szemezés és mustkészítés zajlik. A programot színesíti az általunk meghívott népzenei együttesek előadása, citeraszó és a délelőtt végén esedékes közös táncház is.
unnamed

Szentírás Vasárnapja

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján Szentírás vasárnapja van. Óvodánkban kiállítást szervezünk erre az alkalomra, kérjük a szülőket, nagyszülőket hozzák el nekünk bibliájukat, imakönyvüket. Különös tisztelettel vesszük kezünkbe a Szentírást és minden csoportban felolvasunk egy-egy bibliai történetet.
384543813_10069067489831980_6530241458402325636_n

Állatok világnapja - Október 4.

Október 4. Assisi Szent Ferenc ünnepe, aki az állatok védőszentje.
A legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. Óvodánk egy teljes hetet szentel arra, hogy mindenki megmutathassa házi kedvencét. Ezen a héten érkezik az óvodánkba teknős, papagáj, madárpók, kaméleon is. Udvarunkon nyúl, kakas, tyúk, bárány, kutyabemutató, galambröptetés is látható volt már ilyenkor.
370200507_299175646229028_1279118924079216556_n-crop-crop

Magyarok Nagyasszonya ünnepe - Október 8.

Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. Óvodásaink ajándékot készítenek a Szűz anyának és ezt átadva közösen imádkoznak a templomban.
122006544_3316768245073386_2992619905773110093_n

"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért"

Az Egyházban október a Boldogságos Szűzanya hónapja. Ilyenkor különösen figyelünk arra, hogy mennyei közbenjárónk segítségét kérjük a rózsafűzér imádkozásával. A Szűzanyához a békéért és egységért imádkozunk.

Étkezési térítési díj kedvezmények

Étkezési térítési díj kedvezmények

2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé. Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt. A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

Az igazolásokat, a nyilatkozatokat és kérelmeket az óvodavezetőnek kell benyújtani. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.

Vissza